Εγγραφή του χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη είνα το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε να δουλεύετε με την www.InvoicePro.gr

Για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη είναι απαραίτητο να εισαχθούν τα ονόματα, e-mail για να λάβετε την επιβεβαίωση της εγγραφής και έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. Μετά τη συμπλήρωση των πληροφοριών, η www.InvoicePro.gr αποστέλλει προς το εισαγομένο email μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής και ενεργοποίηση του χρήστη.

Ο χρήστης πρέπει να ανοίξει το e-mail του και να επιβεβαιώσει το σύνδεσμο για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Χωρίς αυτό το βήμα, το σύστημα αποθηκεύει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης στο "Αναμονή για επιβεβαίωση."

Εάν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν έχει έρθει μήνυμα, τότε ελέγξτε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

       1.Αν η e-mail διεύθυνση έχει εισαχθεί σωστά.

       2.Αν το μήνυμα είναι στο SPAM ή JUNK φάκελο.

Μόλις ο χρήστης  ενεργοποιηθεί, αυτός έχει πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας. Ο είσοδος στην www.InvoicePro.gr γίνεται με το προκαθορισμένο e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.