Δημιουργία εταιρίας. Χρήση ήδη υπάρχουσας εταιρίας δημιουργημένη από άλλον χρήστη.

Το σύστημα επιτρέπει σε έναν χρήστη να εκδίδει και επεξεργάζεται παραστατικά εκ μέρους μερικών εταιριών. Αν η εταιρία για την οποία θα θέλατε να εκδώσετε παραστατικά είναι ήδη δηλωμένη στην βάση δεδομένων μας, το σύστημα θα σας ενημερώσει και θα σας προτείνει να αποστείλει αίτημα στον ιδιοκτήτη (αυτόν που την δήλωσε) για άδεια πρόσβασης. Ο ιδιοκτήτης (αυτός που την δήλωσε) θα λάβει το  μήνυμα με τα στοιχεία σας (όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση) όπως και την αίτηση σας για την πρόσβαση στην εταιρία. Μετά από την έγκριση του θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εταιρία, για την οποία θα ενημερωθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. 

Μετά από τον έλεγχο του ΑΦΜ θα πρέπει να εισάγετε όλα τα στοιχεία της εταιρίας - όνομα, διεύθυνση και ΑΦΜ. Ύστερα από την συμπλήρωση των δεδομένων για την εταιρία θα μπορείτε να προσθέσετε και αρχείο με το λογότυπο της εταιρίας σας. Κατά αυτόν τον τρόπο επάνω σε κάθε τιμολόγιο θα αποτυπώνεται το εξατομικευμένο λογότυπο της εταιρίας.