Ρυθμίσεις (τιμές και ισοτιμία, μονάδες μέτρησης)

Οι ρυθμίσεις των τιμών και των μονάδων μέτρησης είναι βασικές για την διαχείριση των ονοματολογίων. Από αυτή την ενότητα καθορίζεται και ρυθμίζεται η μορφή των τιμών (με πόσα δεκαδικά ψηφία) και αν στις τιμές θα περιλαμβάνεται το ΦΠΑ ή θα προστίθεται επιπλέον στην τιμή.

Στο ίδιο παράθυρο καθορίζονται και οι βασικές μονάδες μέτρησης, οι οποίες συμμετέχουν στον καθορισμό των ονοματολογίων. Κάθε μονάδα μέτρησης έχει ελληνική και αγγλική μορφή, η οποία χρησιμοποιείται στα ελληνικά και διεθνή παραστατικά.