Ρυθμίσεις - Xρήστες

Η ρύθμιση των χρηστών καθορίζει τα δικαιώματα του κάθε χρήστη προς κάθε εταιρία. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον ιδιοκτήτη της εταιρίας.

Για να έχει πρόσβαση στην τρέχουσα (ενεργή) εταιρία, ο κάθε νέος χρήστης πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο online σύστημα. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς εγγραφής εισάγεται το Α.Φ.Μ. της εταιρίας (Οι εταιρίες μου -> Πρόσθεσε εταιρία). Το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα, το οποίο δείχνει  ότι έχει εγγραφεί και προτείνει να στείλει αίτηση για πρόσβαση. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης στέλνεται ένα μήνυμα - "Αίτηση για πρόσβαση" προς τον ιδιοκτήτη/αυτόν που την δήλωσε. Το όνομα του νέου χρήστη εμφανίζεται στη λίστα των χρηστών που επιθυμούν πρόσβαση.

Ο ιδιοκτήτης/αυτός που την δήλωσε επιτρέπει την πρόσβαση με την επιλογή του ποντικιού πάνω στο κόκκινο εικονίδιο "Απαγορευμένος" και με αυτόν τον τρόπο αλλάζει την κατάσταση σε "Επιτρεπόμενος".

Για κάθε χρήστη ο ιδιοκτήτης/αυτός που τη δήλωσε μπορεί να καθορίσει το εύρος αρίθμησης για κάθε τύπο παραστατικού, στο οποίο ο χρήστης θα εκδώσει το σχετικό παραστατικό. Τα εύρη πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από το μενού υθμίσεις" -> "Αρίθμηση".

Το πλήκτρο "Αποθήκευση" αποθηκεύει τα δεδομένα και στέλνει μια επιστολή προς τον χρήστη για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.