Ρυθμίσεις - Επιλογή προτύπου

Η επιλογή του προτύπου δίνει την δυνατότητα για εξατομικευμένη απεικόνιση των παραστατικών και ρύθμιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καθεμίας εταιρίας.

Σαν πρώτο βήμα επιλέγετε το τύπο παραστατικού, μετά από αυτό επιλέγετε ένα από τα προτεινόμενα στυλ απεικόνισης και σαν τελευταίο βήμα επιλέγετε το χρωματικό πλαίσιο του παραστατικού . Η ίδια ρύθμιση επαναλαμβάνεται για κάθε ένα τύπο παραστατικού. Η www.InvoicePro.gr επιτρέπει κάθε ένα ξεχωριστό τύπο παραστατικού να έχει εξατομικευμένο στυλ και χρωματικό πλαίσιο.

Σε παραστατικά με ήδη υπάρχον λογότυπο σε πραγματική δουλειά εκτυπώνεται το λογότυπο της εταιρίας, το οποίο είναι καταχωρημένο κατά την αρχική εγγραφή των δεδομένων της εταιρίας.

Αφού η παρούσα ιστοσελίδα είναι δωρεάν www.InvoicePro.gr (εώς 5 αντίγραφα το μήνα) μπορεί να προστεθεί QR κωδικός με διαφημιστικό μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο μετά από ρητή επιβεβαίωση από την πλευρά του χειριστή, ο οποίος στην αρχή ρύθμισε την συγκεκριμένη οργάνωση.