Ορισμός του τραπεζικού λογαριασμού

Το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης www.InvoicePro.gr υποστηρίζει ονοματολόγιο από τραπεζικούς λογαριασμούς. Από το μενού "Οι εταιρίες μου" ο κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Κατά την εισαγωγή των τραπεζικών λογαριασμών συμπληρώνετε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις - IBAN, το όνομα της τράπεζας, BIC, νόμισμα, το όνομα της τράπεζας στα αγγλικά.

Κατά την ίδια έκδοση των εγγράφων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τους ήδη υπάρχοντες στο σύστημα τραπεζικούς λογαριασμούς (για πληρωμή μέσω τράπεζας) και να δείξει ποιό ακριβώς λογαριασμό θέλει να επιλέξει στο έγγραφο.