Διόρθωση / Διαγραφή εταιρίας

Κάθε χρήστης της www.InvoicePro.gr μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ξεχωριστές εταιρίες. Αυτές προσδιορίζονται από το ΑΦΜ τους και διαχειρίζονται από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω ΑΦΜ, και αν η εταιρία έχει ήδη εγγραφεί, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για πρόσβαση στα δεδομένα.

Μέσω Διόρθωσης της εταιρίας μπορούν να αλλάξουν τα βασικά δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρημένα για την εταιρία και τα οποία την προσδιορίζουν σαν διανομέας προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πλήκτρο "Διαγραφή" χρησιμοποιείται για να διαγράψετε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία για την εταιρία. Η λειτουργία αυτή είναι μη αναστρέψιμη, γι'αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή. Αφού μια εταιρία διαγραφεί, τα δεδομένα της χάνονται και δεν μπορούν να ανακτηθούν με οποιοδήποτε τρόπο (ακόμα και μέσω αρχείου!). Γι'αυτό είναι επιθυμητό αυτή η λειτουργία να χρησιμοποιείται με 100% εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα για τις συνέπειες.