Ονοματολογία Συνεργατών - Εισαγωγή νέου συναλλασσόμενου / Διόρθωση

Η εισαγωγή νέου συναλλασσόμενου και η δημιουργία ονοματολογίας των συναλλασσομένων είναι ένα ουσιαστικό μέρος της εργασίας με www.InvoicePro.gr.

Η ιστοσελίδα διατηρεί τεχνολογία για αυτόματο ορισμό του συναλλασσόμενου βάση του ΑΦΜ του. Για το σκοπό αυτό, αρκεί να εισάγετε το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου και να πατήσετε το κουμπί με το μεγεθυντικό φακό. Τα στοιχεία της εταιρίας ελέγχονται από το κεντρικό διακομιστή της ΕΕ

Τα δεδομένα που συμπληρώνονται για τον συναλλασσόμενου είναι ελάχιστα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση του κάθε ΦΠΑ παραστατικό.

Η εισαγωγή του e-mail για το συναλλασσόμενου σας επιτρέπεται αυτόματη αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου προς αυτόν τον συναλλασσόμενου.

Η προσθήκη ενός νέο συναλλασσόμενου πραγματοποιείται στην επιλεγμένη από τα αριστερά ομάδα και ο συναλλασσόμενος γίνεται μέρος αυτής της ομάδας