Δημιουργία και διόρθωση των κατηγορίων συναλλασσομένων ,Δέντρο των ομάδων

Στο παράθυρο για δημιουργία και διόρθωση των συναλλασσομένων μπορεί να διαχειρίζεται η δομή των ομάδων.

Η εισαγωγή νέας κατηγορίας συναλλασσομένων γίνεται μέσω της δικής της εγγραφής και πατώντας το πλήκτρο "Προσθήκη". Με την βοήθεια του παντικιού κάθε κατηγορία μπορεί να μεταφερθεί σαν μέρος μιάς άλλης κατηγορίας. Έτσι χτίζεται δέντρο από ομάδες και υποομάδες εξαρτάται από τις ανάγκες της οργάνωσης. Στην μεταφορά μιάς συγκεκριμένης κατηγορίας σε μια άλλη κατηγορία μεταφέρονται και όλοι οι συναλλασσέμενοι της προς τη νέα τοποθεσία.

 

 

.