Εισαγωγή νέου είδος

Η ονοματολογία των είδων είναι μια από τις βασικές στην www.InvoicePro.gr. Η δημιουργία μιας τέτοιας ονοματολογίας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται αν επανειλημμένα τιμολογείτε ένα προϊόν/υπηρεσία. Σε ένα έγγραφο μπορείτε να γράψετε και αυθαίρετο είδος, προσθέτοντας γραμμής με το κουμπί "Προσθήκη γραμμής".

Η ονοματολογία των προϊόντων είναι προσβάσιμη μέσω το κουμπί "Είδη/υπηρεσίες" από το κύριο μενού. Νέο είδος δημιουργείται πατώντας το κουμπί "Νέο είδος". Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα στοιχεία: Όνομα προϊόντος, Κωδικός, Barcode, Μονάδα μέτρησης, Τιμή, Συντελεστής ΦΠΑ, Ομάδα. Από αυτά υποχρεωτικό είναι μόνο "Όνομα είδος (EL)".

Η τιμή του είδος εισάγεται ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση, η οποία έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη/αυτόν που την έχει δηλώσει στο μενού "Ρυθμίσεις-> Τιμές και μορφή". Μέσω αυτής ρυθμίζεται το ποσό απαλλάγης του κλασματικού μέρους της τιμής, καθώς και (μόνο εάν η εταιρία  είναι καταχωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το ΦΠΑ) όπως έαν οι τιμές θα εισάγονται με ή χωρίς ΦΠΑ. Για εταιρίες, οι οποίες είναι καταχωρημένες σύμφωνα με το νόμο για το ΦΠΑ, το δεύτερο μέρος της ρύθμισης δεν εφαρμόζεται, επομένως στο πεδίο τιμή εισάγεται μόνο η τιμή πώλησης του προϊόντος. Τη ρύθμιση έχει γίνει μπορείτε να καταλάβετε από το κείμενο στις παρενθέσεις στην ετικέτα του πεδίου -  "Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)" ή "Τιμή (με ΦΠΑ)". Η αλλαγή  της  ρύθμισης δεν επηρεάζει και δεν οδηγεί σε επαναλαμβανόμενη διόρθωση των τιμών των είδων.

Η τιμή του είδος μπορεί να ορισεί και σε άλλο νόμισμα εκτός από EUR. Διατηρούνται τα νομίσματα "GBP" και "USD" . Η χρήση τους εξοικονμεί χρόνο για τον επανυπολογισμό των τιμών, κατά την δημιουργία εγγράφων με διαφορετικά είδη νομισμάτων.

Είναι σημαντικό να καθορίσετε τον συντελεστή του ΦΠΑ. Αυτός ο συντελεστής είναι ειδικός για το είδος και δεν εξαρτάται από αυτό εάν η εταιρία, από την οποία εκδίδονται τα παραστατικά, είναι καταχωρημένη ή όχι σύμφωνα με το νόμο για το ΦΠΑ. Λάθος πρακτική είναι όταν η εταιρία δεν είναι καταχωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το ΦΠΑ και ο συντελεστής του ΦΠΑ του είδος δείχνει 0%. Έτσι ή αλλίως, σε μη καταχωρημένες εταιρίες αυτός ο συντελεστής δεν επηρεάζει τον υπολογισμό των παραστατικών. Στην πορεία εάν η εταιρία καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο για το ΦΠΑ και ο συντελεστής του είδος ενδείκνυται σωστά, δεν θα χρειάζεται διόρθωση της ονοματολογίας.

Η ονομασία του είδος στα αγγλικά είναι μη υποχρεωτικό στοιχείο. Αν χρειάζεται συχνά την έκδοση των παραστατικών στη διεθνή μορφή, τότε προτείνεται η χρήση του, καθώς σ'αυτά τα παραστατικά το όνομα του είδος αντικαθίσταται με αυτό στα αγγλικάΓια την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετάφραση. Παρακαλώ, σημειώστε ότι η μετάφραση αυτή είναι μηχανική και μπορεί να είναι ανακριβής.

Τα είδη μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και υποομάδες. Η ένδειξη του είδος σε ποια ομάδα βρίσκεται, γίνεται με το κλικάρισμα επάνω στο όνομα της ομάδας από το δέντρο των ομάδων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι η αλλαγή κάποιου στοιχείου στην ονοματολογία των είδων δεν αλλάζει τα παραστατικά, στα οποία το προϊόν αυτό εμπλέκεται. Η αλλαγή θα επηρεάσει όλα τα επόμενα παραστατικά.