Δημιουργία και επεξεργασία των ομάδων των προϊόντων, Δέντρο των ομάδων

Τα προϊόντα στην www.InvoicePro.gr μπορούν να κατανεμηθούν  σε ομάδες. Τα πλεονεκτήματα τέτοιου είδους διαχωρισμού είναι η γρηγορότερη έυρεση του προϊόντος στην λίστα με τα προϊόντα.

Οι ομάδες διαχειρίζονται από πίνακα "Ομάδες προϊόντων", τοποθετημένα στα δεξιά του πίνακα με λίστα των προϊόντων. Αυτός ο πίνακας μπορεί να κρύβεται ή να εμφανίζεται όπως επιθυμείτε. Από προεπιλογή, δημιουργείται αυτόματα μια "Κύρια ομάδα" η οποία περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που δεν έχουν κατανεμηθεί. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό των υποομάδων και κάθε υποομάδα με τη σειρά της, μπορεί επίσης να έχει απεριόριστο αριθμό των υποομάδων.

Όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι πάνω σε κάποια ομάδα, εκείνη γίνεται "επιλεγμένη" και χρωματίζεται σε γαλάζιο. Τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα εμφανίζονται στη λίστα των προϊόντων. Για κάθε προσθήκη νέου προϊόντος στην ονοματολογία, η ομάδα από προεπιλογή θα επιλεχθεί. 

Η προσθήκη νέας ομάδας γίνεται με το πλήκτρο "Νέα ομάδα", αφού προηγουμένως έχετε πατήσει το όνομα της στο πεδίο, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά του πλήκτρου. Η νεοδημιουργημένη ομάδα εμφανίζεται στο "Δέντρο των ομάδων". Εάν τη στιγμή της προσθήκης της ομάδας είχατε "επιλεγμένη" ομάδα, τότε η νεοδημιουργημένη ομάδα θα είναι υποομάδα της επιλεγμένης . 

Στα δεξιά του ονόματος της κάθε ομάδας, όταν υποδεικνύεται με το ποντίκι, εμφανίζεται 3 βοηθητικά εικονίδια, μέσω των οποίων αυτή μπορεί να μεταφερθεί στο "Δέντρο των ομάδων", επεξεργασμένη ή  διεγραμένη. Το πρώτο εικονίδιο χρησιμεύει για μεταφορά της ομάδας. Σέρνοντας την ομάδα πάνω σε άλλη, κατά αυτον τον τρόπο η πρώτη γίνεται υποομάδα της δεύτερης. Όταν είναι απαραίτητο συγκεκριμένη υποομάδα να γίνει ομάδα, τότε αυτή 'σέρνεται' επάνω στην 'Κύρια ομάδα' . 

Για να επεξεργαστείτε το όνομα της ομάδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όπου η ονομασία μπορεί να επεξεργαστεί. Μετά την επεξεργασία πάλι κάντε κλικ στο μολύβι για να διατηρήσετε τις αλλαγές.

Η διαγραφή της ομάδας γίνεται με το τρίτο πλήκτρο (Х). Η διαγραφή της ομάδας δεν σημαίνει και αυτόματη διαγραφή των προϊόντων σε αυτήν. Σε όλα τα προϊόντα, που ήταν μέσα σε αυτη, αναθετούνται στην "Κύρια ομάδα".  

Ανάλογα από την "επιλεγμένη" ομάδα εμφανίζεται λίστα με τα προϊόντα, όπου μέσα σε αυτό συμμετέχουν όλα τα προϊόντα, που ανήκουν όχι μόνο στην επιλεγμένη ομάδα, αλλά και όλων των υποομάδων της. Αφού όλες οι ομάδες στην πραγματικότητα εμφανίζονται σαν υποομάδες της "Κύριας ομάδας", τότε επιλέγοντας τη "Κύρια  ομάδα", στη λίστα εμφανίζονται όλα τα προϊόντα. Η προσθήκη των προϊόντων σε συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να γίνει, μέσω εξατομικευμένης επεξεργασίας του κάθε προϊόντος, έτσι και μέσω ομαδικής συλλογής στη λίστα  και 'σύρσιμο' με το ποντίκι επάνω σε συγκεκριμένη ομάδα.