Διαγραφή (ακύρωση) παραστατικού, επαναφορά

Στην www.InvoicePro.gr τα παραστατικά διαγράφονται λογικά. Αυτό σημαίνει, πως τα δεδομένα για το παραστατικό διατηρούνται στην βάση, αυτό επιλέγεται σαν διαγραμένος και δεν εμφανίζεται στην λίστα με τα παραστατικά . Για να έμφανιστούν και διαγράψετε τα έγγραφα, στο φίλτρο για τα παραστατικά προστίθεται "Εμφάνιση ακυρωμένων/διαγραμένων παραστατικών". Κάθε διαγραμένο έγγραφο μπορεί να επαναφερθεί μέσω εισαγωγής σε κατάσταση "Διόρθωση παραστατικού" και πάτημα του πλήκτρου "Επαναφορά" .

Διαγράφοντας παραστατικό, ο αριθμός του δεν "απελευθερώνεται", δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήθει από επόμενο δημιουργημένο παραστατικό. Αν για οποιαδήποτε αιτία, θέλετε αυτό να γίνει, είναι απαραίτητο να το διορθώσετε εισάγοντας καινούργια δεδομένα.

Για τα έγγραφα: Τιμολόγιο, ΧΣ, ΠΣ, επιτρέπεται εκτύπωση, όπου επάνω στο παραστατικό φανερά θα απεικονίζεται η επιγραφή "ΑΚΥΡΩΜΕΝΟΣ". 

Η λίστα των ακυρωμένων/διαγραμένων εγγράφων μπορείτε να λάβετε μέσω αίτησης "Παραστατικά που έχουν εκδοθεί", αφού προστεθεί και το

"Μόνο ακυρωμένα/διαγραμένα παραστατικά" .