Αναφορές στην invoicepro.gr

Αναφορές

Με την www.InvoicePro.gr μπορούν να εκδοθούν 10 διαφορετικές αναφορές. Απο το μενού "Αναφορές" επιλέγετε την επιθυμητή αναφορά. Όλες οι αναφορές είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές - PDF και XLS. Η επιλογή της μορφής γίνεται από τα αντίστοιχα κουμπιά. Ανάλογα με την επιλεγμένη αναφορά προσφέρεται φίλτρο σε διαφορετικό είδος πεδίων. Στις περισσότερες από τις αναφορές το φίλτρο περιλαμβάνει τα πεδία "Από την ημερομηνία", "Μέχρι την ημερομηνία". Όταν αυτά τα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί, η ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται 1.01 (τρέχον έτος) και η ημερομηνία λήξης - 31.01 (τρέχον έτος).