Δημιουργία αρχείου και επαναφορά αρχείου

Η δημιουργία αρχείου , όπως και η επαναφορά αρχείου εκτελείτε από το μενού "Ρυθμίσεις-> Αρχειοθέτηση". Η είσοδος σε αυτό το τμήμα έχει μόνο ο ιδιοκτήτης/αυτός που την δήλωσε της εταιρίας. Κατά την αρχειοθέτηση το σύστημα αυτόματα δημιουργεί αρχείο, όπου η μορφή του ονόματος του είναι αυτού του τύπου:  'archive-23-Demo-Firma-OOD-2014-03-04-141610.xml'.  Στο όνομα του αρχείου υπάρχει και το όνομα της εταιρίας, η ημερομηνία και ώρα (τα τελευταία 6 ψηφία) της δημιουργίας του αρχείου. Αυτή η μορφή εξυπηρετεί την κατατόπιση κατά την επιλογή αρχείου, όταν απαιτείται επαναφορά των δεδομένων.

Αρχείο που δημιουργήθηκε από την www.InvoicePro.gr, μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την  www.InvoicePro.gr. Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το επιτραπέζιο πρόγραμμα τιμολόγησης Microinvest InvoicePro ή από άλλες εφαρμογές.

Κατά την επαναφορά ενός αρχείου, όλα τα τρέχοντα δεδομένα για τα προϊόντα, τους συνεργάτες και τα έγγραφα αντικαθίστανται από εκείνα που προέρχονται από το αρχείο και αυτή η πράξη είναι μη αναστρέψιμη.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι εάν μια εταιρία διαγράφεται (από το μενού "Οι εταιρίες μου"), ακόμη και με την παρουσία αρχείου, η επαναφορά είναι αδύνατη.